VÝKLAD ZÁKLADNÍHO HOROSKOPU

Z výkladu základního neboli nativního horoskopu se dozvíme naše silné a slabé stránky, které nás ovlivňují od našeho zrození. Každý z nás dostal do vínku určité povahové vlastnosti a záleží pouze na každém z nás, jak s těmito informace naložíme a využijeme ve svůj prospěch. Tranzitní horoskop nám ukáže určitý časový úsek a události, které budeme řešit a pokud se dobře známe, můžeme i nepříjemné události zmírnit či změnit v náš prospěch.

V případě Vašeho zájmu o vypracování osobního horoskopu či partnerského horoskopu, výpočtu zplození potomka a následně horoskopu svého dítěte mě neváhejte kontaktovat na uvedené emailové adrese nebo na uvedených telefonních číslech. Pro vypracování horoskpu potřebuji znát datum, hodinu a místo Vašeho narození, v případě partnerského horoskopu i data partnera.

S přáním všeho dobrého Váš

Milan Prchal

 

 Motto:
Výklad horoskopu pro určitou bytost chápe tato bytost svým způsobem, který je závislý na určitém stupni jejího vědomí. Na tomto stupni vědomí je závislý v rozhodující míře i „konečný výsledek“. Čili to, jak je dotyčná osoba schopna pochopit souhrn všech komponentů horoskopu jako celek a tím dosáhnout vyšší úrovně uvědomění, svobody a naplnění. Ačkoliv planety ukazují směr vývoje velmi přesně, je zde jeden činitel, který nelze určit a jenž je neviditelný. Tato neznámá se jmenuje lidská vůle. Je to skrytá skála, na které může ztroskotat každá astrologická předpověď sebe-svědomitějšího a sebe-zkušenějšího astrologa. Takové selhání je jenom důkazem, že nejsme podřízeni nevyhnutelné-mu osudu jen proto, že vlivy patrné z horoskopu nás nutkají k činnosti jisté povahy a v jistém směru. Pronikneme-li k podstatě věci, musíme zjistit, že jsme vlastně sami strůjci svého osudu. Je pozoruhodné, že pro velkou většinu lidstva lze předvídat pomocí astrologie naprosto spolehlivě, neboť se nechává unášet proudem životních podmínek a okolností. Důslednému idealistovi tato předpověď selhává a to v poměru k jeho duchovní vyspělosti a k síle jeho vůle, které mu umožňují sebeovládání a poskytují odolnost vůči zlu.
(Max Heindel a Augusta Fossová-Heindelová)